Thursday, July 9, 2009

Pharoahe Monch - Gun DrawsI en lägenhet i New York inte alls olik min, med gardinerna neddragna sitter Pharoahe Monch livrädd för allt som sker där utanför. Han har svårt att andas. Den svårartade astman gör hans flow stötigt och komplext. Han blir sjuk av världen utanför. Det är konstigt egentligen hur tydligt man kan se världen genom en källarglugg.

I låten tar Pharoahe Monch skepnad av den förlupna kulan.
Kulan går genom ben och märg, förvandlar hjärnsubstansen till gröt.
Gun draws är den sannaste låt som någonsin skrivits.

No comments:

Post a Comment