Wednesday, February 10, 2010

Omröstning på DN.se

På DN.se genomförs nu en omröstning om hur man skulle röstat om det var Riksdagsval i dag. I skrivande stund ser resultatet ut såhär:

Moderaterna 29 %
Folkpartiet 9%
Centerpartiet 4 %
Kristdemokraterna 4 %
Socialdemokraterna 11 %
Miljöpartiet 13 %
Vänsterpartiet 8 %
Något annat parti 16 %
Har inte bestämt mig 7 %

Smart nog har DN skrivit en disclaimer: ”Resultatet ska inte ses som representativt för allmänheten och inte heller för Internetanvändare eftersom urvalet av de röstande är okontrollerat. Det bör alltså tolkas med viss försiktighet.”

Detta är ett helt korrekt. Att resultatet inte är överensstämmande med resultatet av en telefonundersökning med vägda siffror är en självklarhet.
Det är dock uppseendeväckande (om än ej förvånande) att enbart 11 % av dom röstande i enkäten valt att lägga sin röst på Socialdemokraterna.

Om man drar parallellen till den ”kapade” TEXT-TV-omröstningen där Sverigedemokraterna fick 46 % av rösterna så skulle man kunna säga att någon har kapat Socialdemokraters Internetuppkopplingar i detta fall. Jag menar, något fel måste det ju ändå vara när Socialdemokraterna ligger ca 27 % under siffrorna från SIFO:s telefonundersökning.

Näe, så är det naturligtvis inte, det är ingenting som är kapat här. Svaret går snarare att hitta i det faktum att den Socialdemokratiska väljarbasen sällan läser DN, inte pga av att DN är Oberoende liberal, utan pga att den Socialdemokratiska väljaren generellt sätt är helt jävla ointresserad av politik.

Det ickeexisterande ”intresset” manifesterar sig en gång var fjärde år, det får räcka så.

Att rösta på Socialdemokraterna är en plikt och en tradition. Röstdagen är en högtidsdag på samma sätt som Julafton: Man firar den/går till valbåset, men man har glömt varför man gör det (för att fira Jesu födelse/för att rösta fram ett parti som faktiskt kan förbättra landet vi bor i).

Dagens Socialdemokrati har INGENTING med klasskamp eller Socialism att göra. Att enträget hänga sig kvar som ÖVERTYGAD Socialdemokrat år efter år är ett gigantiskt mysterium.

Jag antar att dom Socialdemokrater som verkligen brinner för partiet kan hittas bland dessa elva procent. Resterande 27 % har inte ens ork till att trycka på en knapp…

No comments:

Post a Comment