Monday, December 14, 2009

Varannan svensk ogillar Islam

I en ännu opublicerad undersökning från Survey-Institutet på Växjö Universitet uppger 50 % av dom tillfrågade svenskarna att dom ogillar Islam, 7 % är positiva medan resten är neutrala. 40 % tycker att vi ska förbjuda moskébygge, 20 % tycker inte att vi ska förbjuda medan resten är neutrala.

Undersökningen gjordes i våras på ett representativt urval av Sveriges befolkning på 3500 personer, varav drygt hälften har svarat.

Man kan naturligtvis ifrågasätta svarsfrekvensen, och fråga sig hur resultatet ser ut för andra religioner (svenskar är ju överlag inte särskilt troende, och Judendomen lär inte heller ha fått särkilt höga poäng?).

Däremot så tyder resultatet på ett starkt missnöje som inte borde flamsas bort genom att lyfta fram okunskap och rädsla som faktorer. Om vi ska tala om okunskap så är svenskars okunskap om Hinduism och Buddism betydligt större. Jag erkänner villigt att jag knappt kan något alls om dom två världsreligionerna.

När det gäller Islam så är svenskens kunskap betydligt större. Jag tror överlag att folk i Sverige vet mer om Islam än vad dom vet om exempelvis Judendomen. Naturligtvis spelar den stora muslimska invandringen dom senaste åren in i ekvationen. Det finns nog nära på ingen i Sverige som inte stött på muslimer under skolgång, i arbetslivet, i sociala sammanhang etc. Många svenskar har vänner som är muslimer. Många har besökt muslimska länder som Turkiet och Egypten. Man känner till mycket av deras seder och bruk.

När undersökningen diskuteras i Sveriges radio får två PK-nissar allt utrymme. Den ene är journalisten Carl Rudbeck och den andra är Miljöpartisten Mehmet Kaplan (tidigare ordförande och sekreterare i Sveriges Unga Muslimer).

Mehmet och Carl kör hårt på ”rädsla” och ”okunskap” som förklaringsmodell. Sedan spinner Mehmet vidare och försöker förminska rädslan genom att peka på att det finns en nästan lika stor ovilja gentemot judendomen i Sverige trots att judar levt i Sverige under lång tid.

För det första är det inte sant att oviljan gentemot Judendomen kan mäta sig med Islam, det kommer undersökningen visa när resultatet kommer. Oviljan gentemot Judendomen har dessutom en stark koppling till Israel-Palestina-konflikten där svenskar år efter år har matats med en ensidig mediabild. Naturligtvis har det satt sina spår.

Dessutom påstår Mehmet att svenskars "kunskap", och därmed Islam-gillande har ÖKAT i områden där Moskéer har byggts. Det finns naturligtvis ingen sådan undersökning att peka på, men eftersom att Kaplan påstår det så vore det kul att höra hur han kommit fram till den slutsatsen?

Min egna empiriska erfarenhet i frågan är att närapå inga svenskar besöker en moské av nyfikenhet. Besöker man en moské så handlar det om obligatorisk närvaro vid studiebesök i skolsammanhang och dylikt. Politiker brukar dock vilja hälsa på, då gärna iklädd slöja för att visa respekt för mångfalden.

Överlag är nog intresset väldigt svagt bland svenskar att besöka moskeér. Och tvärtemot vad Mehmet Kaplan säger så skulle jag vilja påstå att närvaron av svenskar boendes i närområdet markant MINSKAR vid beslut av moskébygge.
Man kan närmast tala om en flykt.

Det kan man naturligtvis skylla på okunskap om man vill, men jag tror att det blir svårt att bevisa att svenskar kunskap och gillande ökar när dom får en moské till granne...

Avslutningsvis tar Mehmet Kapalan upp Europolls undersökning om terrorism i Europa. Där slår han/man fast att enbart EN av 500 terrordåd hade muslimsk koppling det senaste året.
Carl Rudbeck lägger till att det är större risk att dö av att få en läskmaskin över sig än att dö i ett terrordåd.

För det första vet jag inte varför terrorfrågan överhuvudtaget lyfts upp då Moskéförbud har väldigt lite med terrorism att göra (i alla fall inhemsk terrorism). Om vi ändå ska titta på vad Europolls siffrorna innebär så kan det vara bra att veta att i stort sett alla övriga 499 ”terrorattacker” var attacker från ETA där målen var att oskadliggöra bankomater...
Det handlar således inte om dödsfall, eller ens attacker mot människor. Det har vi tack och lov varit befriade ifrån sånär som på någon enstaka Real IRA-attacker dom senaste åren.

Dom senaste STORA terrordåden i Europa (Madrid och London) hade däremot defintivt kopplingar till Islam.

Att det ser annorlunda ut utanför europa behöver ingen ifrågasätta. Där är det mer än bankomater som sprängs, och där utgör muslimer både offer och förövare.
Senast var det en "dansk" som sprängde sig själv i Somalia. Han var för övrigt klädd i Burqa för att lättare kunna smyga sig in i folkmassan.
Fostrad i en dansk moské?
-You bet ya!

Om man tror att en backpackerresa i MENA-länderna är lika ofarligt som att stå bredvid en läskautomat så är man jävligt lurad, men Carl kanske har lust att statuera exempel och visa på hur ofarligt det är att röra sig på Mogadishu och Islamabads gator? Kanske vill han guida oss bland hans ofarliga smultronställen?

Del 1:


Del 2:

No comments:

Post a Comment