Tuesday, January 27, 2009

Malmö är en förlorad stad

Brottsförebyggande rådets undersökning av ungdomsrån år 1999 visade för Malmös del att:
* 69 procent av de misstänkta gärningsmännen var födda i utlandet
* 21 procent av de misstänkta gärningsmännen var födda i Sverige av minst en utlandsfödd förälder
* 10 procent var födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar

När det gäller offren var:
* 71 procent födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar
* 22 procent var födda i Sverige av minst en utlandsfödd förälder
* 5 procent var födda utomlands

Detta var alltså 1999, tänk då hur illa det är idag!

Nu har ju Slagthuset slagit igen också, en i raden av nattklubbar som fått slå igen tack vare sin öppna och fördomsfri behandling av folk från Rosengård och Landskrona.
-Hur kommer Malmö se ut om några år?

No comments:

Post a Comment