Saturday, October 24, 2009

Skillnaden mellan att debattera mot Jimmie Åkesson och att debattera mot Anton Abele

Soran Ismail har i ett antal klipp på youtube gjort sig lustig över Moderaten Anton Abele. Det ska Soran ha all heder för (Kurd-pun intended). Anton är en verklighetsfrånvänd innerstads-brat som saknar ALL kunskap om ämnet som rör honom djupast (barnligor och våld!).

I den här videon försöker Soran kritisera Jimmie Åkesson på samma sätt, men då går allt fel! Jimmie Åkesson är nämligen inte alls samma sorts människa som Anton Abele.
Man får tycka att Jimmie är ond om man vill, men till skillnad från Anton är Jimmie smart, HAR argument och KAN tala för sin sak.

Jag vet inte om det är personpåhopp eller dom nämnda argumenten som fått Soran att stänga av kommentarfunktionen till videon. Troligtvis är det i huvudsak personpåhopp (Youtube är inte det bästa stället för långa politiska utläggningar) men argumenten finns där också, tro mig.

Soran gör sig lustig över Jimmies ”lögner”. Den första saken han nämner som en lögn är Jimmies påstående att muslimska män skulle vara överrepresenterade när det gäller våldtäkter. Soran säger att det inte finns någon statistik som skulle stödja det påståendet.

Sanningen är att det visst finns statistik som stödjer det, men statistiken har ett antal år på nacken (1996 var första och sista gången som BRÅ gjorde en undersökning i Sverige som inkluderade brottslingars födsloland).

Jimmies uttalande om att man kan anta att det stämmer att muslimer är överrepresenterade syftar på religion och inget annat. Rent statistiskt så är det fastslaget att män från muslimska länder som Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak är överrepresenterade när det gäller våldtäkter. Överrepresentation ligger på 4,5.

Enligt BRÅ kan överrepresentationen inte förklaras genom ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.

Statistiken visar ju dock bara brottslingars geografiska ursprung och inte deras religiösa tillhörighet, Man kan alltså inte med säkerhet veta om brottslingar från muslimska länder faktiskt är muslimer. Vi kan förstås anta det, det vore ganska konstigt om majoritet av dom vore kristna eller judar, men man kan ju aldrig så noga veta...

Vidare säger Soran att det inte skulle finnas tio muslimska terroristorganisationer i Sverige som Jimmie skrev i sin debattartikel. Soran hänvisar till Säpo som sägs förneka Jimmies uttalnde.

Här rör det sig dock helt och hållet om ordvalet. Säpo har sagt att det finns ett tiotal militanta muslimska rörelser i Sverige, alla med starka kopplingar till Internationell terrorism.

Man kan leka med ord hur mycket man vill. Faktum kvarstår, dessa rörelser vill ont, och problemet försvinner inte bara för att ordet ”Terroristorganisation” ersätts med ”Militanta muslimska rörelser”.
Men så finns det ju förstås dom som skulle kalla medlemmarna i dessa organisationer för frihetskämpar och motståndsmän också, men det är en annan femma.

Jag ska ge ett tips om hur man debatterar med folk: Möter man enfaldiga korkskallar som Anton Abele, Mona Sahlin eller Maud Olofsson i en debatt så kan det räcka med att man sträcker ut tungan och gör sig lustig över dom. Dom förtjänar inte mer än så.

Om man däremot möter intelligenta, pålästa motståndare som Jimmie Åkesson, Noam Chomsky eller Gudrun Schyman (för att nämna tre ytterligheter) så gäller det att ha argument och att vara påläst.

Anton och Jimmie är helt olika som individer. Det räcker inte att attackera Jimmie som person och säga att han ser ut som en våldtäktsman, eller att han är Sveriges Riksmongo nummer 1.
Om man vill vinna över Jimmie i en debatt så måste man faktiskt göra det där tråkiga jobbet: bemöta argument och avkräva svar på områden där Jimmie kan tänkas sakna svar.
Hårt, men sånt är livet.

Jag har sett SD förlora EN debatt. Det var närmast befriande att se Niklas Wykman från MUF göra ner Erik Almqvist från SD i den debatten eftersom att det visade på att det finns åtminstone EN politiker som förstått att SD är värda att ta på allvar.
Det krävs liksom mer än att hala fram en Hitler-DVD eller göra sig lustig över att någon har en utstående haka för att ge SD på nosen år 2009.

4 comments:

 1. Jag blir ytterst sällan imponerad av människor. Jimmie däremot har imponerat på mig sen jag första gången träffade honom. Han är vass som fan. Schyman tål jag inte, men jag beundrar hennes retoriska förmåga oerhört. Det är som du säger, man måste vara väl förberedd för att möta Jimmie. Något annat som många inte vet, dom som aldrig träffat Jimmie är att hela han utstrålar godhet. Han är helt enkelt en förbaskat bra kille.

  ReplyDelete
 2. Jag har fått samma uppfattning som du gällande Jimmie.

  ReplyDelete
 3. Gällande brottsstatistik utifrån epitetet "muslim" uppstår en del frågeställningar

  1. Är "muslimskapet" en intressant och relevant faktor i samband med brott?

  3. "Muslim" är visserligen en befolkningsgrupp, men användandet av det till skillnad från algerier, palestinier osv antyder att det finns något gemensamt i "muslimskapet" som driver fram överrepresentation i brott. Vad?

  4. En utgångspunkt är den att 88% av utlandsfödda under perioden 2000-2005 inte var misstänkta för brott, mot 95% bland svenskfödda med två svenskfödda föräldrar. Det innebär en dubbelt så stor "risk att bli misstänkt för brott" bland utlandsfödda.

  5. Användandet av epitetet "muslimer" i sammanhanget förvirrar saker och antyder att religionen är en central faktor bakom att begå våldtäkter och våldsbrott.

  6. Jimmie Åkesson glider fram och tillbaka mellan islamisk fundamentalism och folk från muslimska länder som begår våldtäkter. Det saknar vetenskaplig grund.

  Vilket av följande antaganden finner du mest rimligt:

  a) Djupt troende muslimer är överrepresenterade i brottstatistik bland folk från muslimska länder, eller b) Personer som inte ber fem gånger om dagen, och snarare har adidasbrallor än särk, är överrepresenterade i brottsstatistik bland folk från muslimska länder?

  Personligen håller jag det senare för väldigt troligt, och därmed anser jag religionen vara väldigt nära totalt irelevant i sammanhanget. Det blir bara vettigt som faktor om man snackar om troende och praktiserande muslimers överrepresentation.

  7. BRÅ har i sin rapport genomgående ett resonerande och analytiskt sätt att förhålla sig till brottsstatistik. De nämner olika faktorer som kan bidra till överrepresentation för utrikesfödda, t.ex. social situation (mycket lägre snittinkomst, tyngre jobb, högre arbetslöshet), diverse integrationsproblem (språk, samhällskontakt, identifikation med samhället), etnisk diskriminering.

  De betonar också att deras statistik visar antalet misstänkta för brott, och antalet anmälda brott. Det är i seriös kriminologisk forskning inte i närheten av samma saker som antalet faktiskt begångna gärningar, och hur fördelningen ser ut bland de som utför dessa faktiska gärningar.

  När det gäller kvinnomisshandel uppskattade BRÅ häromåret att det begås fem gånger fler övergrepp än antalet anmälningar för kvinnomisshandel. Det skulle innebära att BRÅs rapport på det området motsvarar 20% av de begångna kvinnomisshandlarna.

  För att börja uppskatta det verkliga antalet begångna brott behövs en seriös analys av orsaker till att anmäla/inte anmäla. När det gäller våldtäkter/kvinnomisshandel är det väl belagt att klassiska faktorer bakom att inte anmäla är att förbrytaren är en nära stående, t.ex. man, pojkvän, far osv.

  Personligen känner jag en tjej som blivit utsatt för ett antal övergrepp av sin far under uppväxten, men inget finns registrerat i brottsstatistiken såvitt jag vet.

  Jag uttalar mig inte lättvindigt, men man kan märka att BRÅ betonar i koppling till ökningen av antalet anmälda våldtäkter historiskt har skett i en period då antalet arenor för alkoholkonsumtion och snabba sociala möten har ökat dramatiskt.

  En hypotes från min sida är att infödda svenska kvinnor i högre grad har tillfälliga förbindelser till utrikes födda män, medan man i högre grad har längre förhållanden och giftermål med infödda svenska män.

  Om det stämmer skulle det kunna vara en delförklaring till överrepresentation för utrikesfödda i anmälda våldtäkter, eftersom benägenheten att anmäla anses mycket mindre när förbrytaren är en nära familjemedlem.

  Jag ska arbeta på en längre artikel/analys av BRÅs statistik under veckan nu när jag har höstlov. Ser fram emot en konkret diskussion kring klass och integration. Det kan ju finnas andra förklaringar till brottsstatik än Koranen.

  För övrigt är män 3,5 ggr överrepresenterade i brott gentemot kvinnor, och socialbidragstagare 6 ggr mer. Dags att starta ett parti mot män och socialbidragstagare?

  ReplyDelete
 4. 1. Nej "muslim" är ett dåligt verktyg för att mäta brottslighet. Det är SD: s förklaringsmodell, inte min.

  2. Punkten försvann vad det verkar...

  3. Överrepresentationen gäller folk från MENA-länderna (middle east and North Africa), det gäller återigen inte "muslimskheten".

  4. Ja?

  5. Det håller jag med om. Men samtidigt förstår jag varför SD använder den taktiken, för även fast man VET att människor från MENA-länder (oavsett om dom är kristna, muslimer etc) är överrepresenterade så vill SD inte hamna i frågan om ras. Kulturbegreppet skulle omedelbart förvrängas till ett rasperspektiv. Det går ENBART att attackera frågan genom att göra det till en fråga om religion och det är tyvärr ett dåligt betyg åt det öppna, fria debattklimatet i Sverige.
  MEN det finns dock en skillnad mellan exempelvis kriminella kristna Irakier och muslimska irakier i det att kristna kriminella irakier inte har på agendan att ändra svenska lagar (vilket tyvärr en del muslimer vill med Sharia-lagar och dylikt).

  6. Ja, som jag skrev tidigare så är det en fråga om taktik. En helt nödvändig taktik.
  Svaret på frågan är självklart B. Å andra sidan är det mindre troligt att person B hyser någon förhoppning om att förvandla lagarna i Sverige, eller att vi behöver hämta hem denna person med regeringsplanet från Pakistan.

  7. När Socioekonomiska förklaringsmodeller inte räcker (vilket BRÅ medger) så måste man titta på kulturen. Där kan man hitta rent ruskiga saker som ingen människa vill gräva i, Det finns allt för många skillnader för att nämna alla, men du vet vad man kan dra upp i form av utnyttjande av barn för ekonomisk vinning, synen på kvinnan som ett objekt som måste skyddas av män, tron på vissa rasers underlägsenhet etc

  Min personliga uppskattning (och på detta område finns det VERKLIGEN ingen forskning) så är vissa människor mindre benägna att anmäla brott än andra. När jag gjorde telefonintervjuer med människor som anmält brott det senaste året (ett slumpmässigt urval) så var det slående hur många av dessa anmälare som var svenska män i 60-års åldern. Min tro är att unga invandrare, generellt sett är MINDRE benäga att anmäla brott.
  Detta på flera olika bevekelsegrunder: 1) Dom vill inte gola. 2) Dom har större benägenhet att lösa problemen genom att ge igen eller att tala direkt med motparten (medan den svenska modellen är att polisanmäla så fort man ens känner doften av cannabis i trappuppgången). 3) Man har andra kanaler att lösa problemen igenom, exempelvis att tala med någon "äldre", någon Imam eller bara ens storebröder eller kusiner.
  4)Språkförbistring. 5) Rädsla/hat mot poliser.
  En annan sak rörande just Islam, där det faktiskt är relevant är att man enligt Koranen får slå sin fru (det enda som ifrågasätts är hur hårt och om man får göra det många gånger) men kulturella skillnader mellan synen på barnaga exempelvis är helt uppenbar. Den svenska modellen är ju i det närmaste unik.

  Sedan finns det naturligtvis en annan del av varför invandrare misstänks för brott i högre grad en svenskar som är något av en Höna eller ägget-debatt, och det gäller det faktum att polisen rör sig i kriminella områden i större utsträckning, vilket även ökar risken för att oskyldiga blir bokförda. Å andra sidan vore det ganska löjligt om polisen gjorde som i England där man har en viss vithetskvot som man måste fylla när det gäller visiteringar... Polisen måste befinna sig där som problemen finns, allt annat är resursslöseri.

  Överrepresentation bland män är ett gigantiskt problem. Jag har skivit om machokulturen tidigare och kommer nog ha anledning att återkomma även längre fram.
  Klassamhället är naturligtvis också en förklaringsmodell, men precis som med religion så är den inte heltäckande när det gäller att förklara vissa människors överrepresentation.

  ReplyDelete