Sunday, October 25, 2009

Underbar inringare till Ring P1Förutom att mannen som ringer in är jävligt klarsynt så tycker jag dessutom att Thomas Tengby ställer två viktiga frågor. Så här skulle debatten kunnat vara jämt om dom etablerade partierna tog frågan på allvar.

Den första frågan är VAD man ska göra om man ser att det finns problem rörande människor från en viss religion och/eller land?
Man måste våga säga att det inte räcker med att diskutera ämnet. Man måste faktiskt minska invandringen för att ghettofieringen ska minska. Debatt är bra, och det behövs, men man måste våga vara konkret också.

Den andra frågan är skillnaden mellan en vegetarian kontra en muslim när det gäller vilka krav man ska ställa på skolmaten. Man märker att frågan verkligen får inringaren att fundera på skillnaden. Och vad är skillnaden? Egentligen är det ganska stor skillnad om man tänker efter. Vegetarianism bygger på konkreta problem (övergödning, djur som plågas, miljöutsläpp etc) medan motviljan att äta gris beror på en ickekonkret uppfattning om grisen som ett smutsigt djur. Kan det vara så att vegetarianism är en del av den svenska kulturen? Det är nog så!

No comments:

Post a Comment