Saturday, April 18, 2009

Burkah-lärarinnan går på en nit

Aj då, intervjun gick inte riktigt så som den skulle. I Sverige hade reportern varit mycket mer förstående mot kvinnan och aldrig ställt sådana jobbig frågor...

No comments:

Post a Comment