Tuesday, April 21, 2009

Durban II

Uppföljare blir sällan bra, det blir oftast saggigt och överspelat. Mahmoud Ahmadinejad drar dock några sköna Death to Israel-rants som gör en glad. – Det är ju alltid kul när galningar får uppträda på världspolitikens scener, det avslöjar deras agenda ganska så duktigt. Jag önskar självklart inte att sådant beteende ska stoppas genom lagstiftning, vad skulle då hända med alla sköna Islambloopers från Memri på youtube?
Skämt å sido, det känns lite läskigt att man fattar beslut så lättvindigt i frågor rörande yttrandefrihet. Vem vinner på att det finns ett dokument som säger vad som är rätt och fel att säga när det gäller folks kultur och ras? Min känsla är att det är styrande i diktaturer som har mest nytta av det. Sådana som Mahmoud Ahmadinejad kan säkert komma att använda dokumentet mot sin egen befolkning: är man kritisk mot honom och hans regim så kan ni ger er faan på att han får det till en fråga om rasism gentemot Perser.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2771775.svd

No comments:

Post a Comment