Thursday, February 5, 2009

Medeltid, tiden mellan upplysning

Esaias Tegnér skrev 1816 ”Är det icke skenbarligen medeltidens osalige vålnad som stiger ur sin grav med dolk och radband, är det icke det yttersta mörkret som kommer och breder sin jesuitkåpa över jorden?”.

Det är läskigt hur ålderstigna ord kan klinga så rätt med vår samtid. Är det inte exakt det som vi upplever nu? Är det inte skenbarligen medeltidens osaliga vålnad som visar sitt ansikte gång på gång i vår nutid?
Det är inte en eller två händelser som kan få än att undra, det hundratals händelser varje dag.
När kommer vår Renässans? Kommer vi få uppleva den under vår levnadstid?

No comments:

Post a Comment