Tuesday, September 22, 2009

Aftonbladet och dom apatiska flyktingbarnen

Aftonbladet är ute på jävligt tunn is när dom återigen börjar skriva om Apatiska flyktingbarn.
Det var en sjukdom som dök upp från ingenstans, försvann, och sedan kom tillbaka igen.
Det finns ingen som vill ta den där debatten.
Att ens ifrågasätta fenomenet har fått storhårade SVT-journalister att lämna sina uppdrag.
Ifrågasättande har fått politiker och läkare att kallas för nazister.
Medhåll har fått läkare att kallas för naiva dårar.
Komplexiteten i svaret är troligtvis svårare än "bluff" respektive "sanning".
Det är inte ens säkert att svaret ligger någonstans mittemellan.

Denna geografiskt betingade sjukdom drabbar i stort sett bara barn från forna Jugoslavien (och till viss del barn från tidigare Sovjetstater). Dom drabbade har liknande kulturella bakgrund, en stark familjesammanhållning och ett utanförskap i samhället (både i Sverige och hemlandet). Nästan alla drabbade familjer har varit ekonomiska flyktingar snarare än krigsflyktingar. Enbart en handfull fall har upptäckts utanför Sverige. I Norge uppkom sjukdomen ungefär samtidigt som den först slog igenom i Sverige, men den upphörde nästan omgående där när barnen skrevs in på sjukhus och fick 24-timmarsbevakning.
Apatiska flyktingbarn existerade inte som fenomen under den stora flyktingvågen från Jugoslavien under krigsåren.

Vi kan väl enas om att ALDRIG ta den här debatten igen!

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5833111.ab

No comments:

Post a Comment